Tábor 2024

„Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže,jeden všechny přivede, do temnoty sváže“.

- Termín: sobota 29. 6. – sobota 13. 7. 2024
- Organizátor: Tábor šlapanických divadelníků, z. s., Vltavská 244/21, 625 00 Brno, IČ: 06585663
- Adresa: Dobronice - louka „Pod skalou“ – Přešovice, pošta Rouchovany, 675 57
- Cena: 4 990,- Kč za 1 dítě; pak každý sourozenec:   4 690,- Kč
- Doprava: autobusem s odjezdem v sobotu 29. 6. ze Šlapanic 10.00 hod., ulice Těsnohlídkova
                  Sraz 9:30, příjezd v sobotu 13. 7. cca 13:00 tamtéž.
- Ubytování: ve stanech s podsadami
- Strava: 5x denně vaří osvědčená kuchařka, pitný režim zajištěn. Kuchyně začíná v sobotu večeří, proto žádáme rodiče o vybavení dětí vydatnou svačinou!
- Kapacita tábora: 50 dětí
- Vedení tábora: Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Tomáš Okřina, t.okrina@seznam.cz , 725 348 138
                          Zástupce hlavního vedoucího: Mgr. Ivona Mokrá, ivonka@email.cz , 739 013 667
Termín uzavření přihlášek: 7. 4. 2024 Do  5.3.2024  budou přihlášky přijímány výhradně od loňských účastníků.

Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Tomáš Okřina, Kurská 1, Brno 625 00 nebo naskenovanou elektronicky na info@taborslapanice.cz .

Celkovou částku uhraďte bezhotovostním převodem, nebo poštovní poukázkou na účet: 282723476/0300 . Hotově lze akci uhradit pouze po předchozí domluvě.
Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 30. 4. 2024! V případě nedodržení tohoto termínu nerozhoduje o přijetí dítěte datum podání přihlášky, ale datum přijetí platby. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte. Podrobné informace o táboře budou rodičům sděleny týden před odjezdem.
Kompletní informace, zdravotní potvrzení a potvrzení o bezinfekčnosti jsou již dostupné.
POZOR: Součástí přihlášky je dokument, který vyplňte pouze v případě, že budete potřebovat potvrzení o účasti dítěte na táboře (příspěvek ze SF zaměstnavatele, příspěvek ZP atd.).
Odevzdejte současně s ostatními potvrzeními při odjezdu na tábor.

Povinné doklady které budeme vybírat:
- potvrzení o bezinfekčnosti vyplněné (podepsané) v den odjezdu - potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (od praktického lékaře, ne starší 2 let – po celou dobu konání tábora!)
- kartička pojišťovny nebo její kopie - léky (pokud dítě užívá) v obalu (uzavíratelná sloha) se jménem dítěte a dávkováním

Doporučené doklady:
- souhlas s ošetřením dítěte (v opačném případě povinná účast rodiče u ošetření ve zdrav. zař.) Všechny výše uvedené dokumenty najdete na tomto webu v sekci „ke stažení“
!!! Doklady mějte prosím připravené v průhledném obalu nadepsané jménem dítěte !!!
Ze zkušeností z limitních důvodů pro kapacitu přepravy upozorňujeme, abyste děti na odjezd nevybavovali kartony balených nápojů! O pitný režim je na táboře důsledně staráno, možnost zakoupení balených nápojů je v táborovém bufetu. Také nedoporučujeme cennosti, mobilní telefony ani jinou elektroniku, na táboře nejsou podmínky pro držení elektroniky a hrozí její poškození. Kapesné – dle vlastního uvážení (bufet v poledním klidu, koupaliště).
Věříme, že se vše podaří a tábor si užijeme stejně jako každý rok.
S přátelským pozdravem
Vaši táboroví vedoucí
image Činnost Tábora šlapanických divadelníků je dotována z rozpočtu města Šlapanice
© 2024 tábor šlapanických divadleníků